Hội viên khi tham gia New88 nếu gặp bất kỳ vấn đề gì vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua những phương thức liên hệ sau:

  • Chát trực tiếp 24/7: Tại đây
  • Facebook: https://www.facebook.com/new888win
  • Telegram: NEW88-NƠI CẢM XÚC KHÔNG GIỚI HẠN
  • TikTok: https://www.tiktok.com/@nguiien012005
  • Đại lý: @DAILYNEW88
  • Khiếu nại: @khieunainew88okvip
  • Trụ sở chính:
  • Hotline: 0704999988